Aproximació a la Teràpia Craneosacral Biodinàmica

Imatge
Dates: 
16/10/2016
Dates: 
17/10/2016
Horari: 
De 10 a 13:30h i de 15,30 a 18,30h
Professor: 
Juan Salmerón
La Teràpia Craneosacral es basa en el principi de l'existència d'una pulsació rítmica subtil que emergeix en els teixits i fluids del nucli del cos, que s'anomena Impuls Rítmic Cranial.
Aquest impuls pot ser percebut com un moviment respiratori subtil en totes les estructures que componen el sistema craneosacral (encèfal, medul·la espinal, líquid cefaloraquidi, meninges, ossos cranials, pelvis i sacre), i es transmet també a tots els òrgans i teixits corporals. La potència i qualitat amb què emergeix i es transmet aquest impuls a tot l'organisme determina el seu estat de salut i vitalitat.

Informació:http://www.asociacioncraneosacral.com/