Curs de Bronzejat Artificial

Imatge
Dates: 
24/11/2014
Dates: 
01/12/2014
Horari: 
20h
Professor: 
Idermalia

Benvolgut senyor(a),
Ens posem en contacte amb vostè per tal de presentar-li el proper Curs de Bronzejat
Artificial que iDermalia farà a Barcelona els dilluns 24/Novembre/14 i 1/Desembre/14,
amb una durada de 20h, i que té la opció de bonificar-se a través de la “Fundació
Tripartita”.
Li recordem que iDermalia va ser la primera empresa acreditada per a la realització
d’aquests cursos per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES), depenent de la Generalitat de
Catalunya, i que també estem acreditats per fer aquests cursos al Pais Basc i Extremadura.
Legislació
El DECRET 276/2003, de 14 de Maig de 2.003 diu que tot centre que ofereixi serveis de
bronzejat artificial haurà de comptar amb almenys una persona que hagi aprovat el Curs de
Bronzejat Artificial durant tota la franja horària de prestació de serveis.
Temari
Mitjançant el temari s’aconsegueix una aproximació rigorosa i científica, augmentant la
formació i coneixements sobre la pell, la radiació ultraviolada i el bronzejat, així com els seus
efectes i contraindicacions, a més de sobre les mesures de seguretat i la normativa
aplicable.
El temari del curs està format per:
Mòdul SANITARI
 Anatomia i fisiologia de la pell
 La radiació solar
 Efectes biològics de les radiacions solars
 Contraindicacions de l’exposició a radiació UV
 Els filtres solars
Mòdul TÈCNIC
Mòdul LEGAL
Calendari i horari
Dies 24/Novembre/14 i 1/Desembre/14 (dos dilluns intensius) de 9h a 14h i de 15h a 20h. Lloc de realització
Espacio Elsa
C/ Marina 132, Baixos
08013 Barcelona
Com arribar? Metro Marina (L1) a 100 metres
Avaluació i acreditació
iDermalia lliurarà el material teòric imprès i oferirà la possibilitat de fer consultes als tutors
designats, entregant un diploma acreditatiu un cop superat l’examen final.
Import de la matrícula
Curs Presencial → 200 €/alumne (material inclòs).
POSSIBILITAT DE BONIFICACIÓ AMB LA “FUNDACIÓ TRIPARTITA” → Consultar-nos
sobre Tràmits
Procés de matriculació
Per a matricular-vos i consultes només cal que us poseu en contacte amb el Jose Garcia
Rus per qualsevol dels mitjans següents:
 Tlf.: 647.33.14.95
 E-mail: Jose.Garcia-rus@es.bureauveritas.com
Per tal de reservar la plaça caldrà abonar l’import de la matrícula indicant el nom de l’alumne
al fer l’abonament al número de c/c i enviar justificant bancari al e-mail anterior:
CaixaBank
ES82 2100 3333 88 2200105232
Notes
1. Les places es concediran per rigorós ordre de matriculació.
2. L’alumne només es podrà considerar matriculat quan hagi abonat l’import total del
curs.
3. No es retornarà en cap cas l’import total o parcial de la matrícula si l’alumne decideix
no assistir al curs o retirar-se’n.
4. Si es retornarà l’import de la matrícula en cas que no es pugui obrir el curs per falta
d’alumnes, o que l’alumne causi baixa per malaltia justificada.
Atentament,
iDermalia