CURS DE CRANEO SACRAL

Imatge
Imatge
Dates: 
19/01/2014
Dates: 
20/01/2014
Horari: 
curs Realitzat
Professor: 
ANA Mª RODRIGUEZ

Es tracta d'un sistema de teràpia manual suau i profund, desenvolupat pel osteopata nord-americà Dr. William G. Sutherland al començament de segle.
La Teràpia Craneosacral es basa en el principi de l'existència d'una pulsació rítmica subtil que emergeix en els teixits i fluids del nucli del cos, que es denomina Impuls Rítmic Cranial .
Aquest impuls pot ser percebut com un moviment respiratori subtil en totes les estructures que componen el sistema *craneosacral (encèfal, medul·la espinal, liquido cefaloraquidi, *meninges, ossos cranials, pelvis i sacre), i es transmet també a tots els òrgans i teixits corporals.
La potència i qualitat amb què emergeix i es transmet aquest impuls a tot l'organisme determina el seu estat de salut i vitalitat