Curs Higiènic Sanitari

Imatge
Dates: 
11/02/2018
Dates: 
12/02/2018
Horari: 
De 10:00 a 13:30 i de 15:00 a 19:00h
Professor: 
Isabel Marcos

El temari es reparteix de la manera següent:

1. Conceptes anatòmics i fisiologia bàsica de la pell i les mucoses.
2. Microbiologia bàsica.
3. Malalties de transmissió de hemàtica
4. Conceptes d'asèpsia, desinfecció i esterilització. Mètodes de desinfecció i d'esterilització.
5. Seguretat i salut en el treball.
6. Condicions higienicosanitàries en els establiments.
7. Informació als usuaris.
8. Residus: concepte, tipologia i gestió.
9. Règim de responsabilitat civil: nocions bàsiques.
10. Marc legal: normativa d'aplicació per als establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació.
11. Assistència sanitària immediata. Nocions bàsiques.