Cursos

A l'Associació d'esteticistes tarraconense, sempre procurem estar atents a les últimes novetats referent als cursos, i a la vegada elegir aquells que en aquests moments poden ser els mes necessaris.

Sempre ens guiem en els cursos mes sol·licitats pels nostres associats, tant esteticistes, com massatgistes i altres branques de l'estètica. També intentem fer algun curs de perruqueria, per a  afavorir a les associades que tenen estètica i perruqueria.

Imatge
07/02/2016
08/02/2016

Tractament pel dolor
Maxibustió,  Jim,  Shin, Syutsu i  Principi del Yang
Les Emocions i la medicina tradicional China....

Imatge
18/01/2016
19/01/2016
15/02/2016
16/02/2016

Aquest curs no és gratuït.

Per aquest curs: només tindran accés quatre alumnes, per l’ importància i precisi...

Imatge
16/01/2016
17/01/2016
30/01/2016
31/01/2016

És la medicina més antiga i complerta del món i es remunta a 3000 anys a. c. Les tres forces bàsiques són: VATA, PITTA ,...

Imatge
11/01/2016

Si tens Làser ara tens una solució, l'oportunitat de conèixer una nova ajuda que aplicada abans del tractament del  Là...

Imatge
17/11/2015

Per aquest curs hi ha hagut molta demanda, i hem cregut convenient portar-lo a terme abans de Nadal.

Professora de CND “CREATIVE SHELLAC...

Imatge
08/11/2015
09/11/2015

És un curs que ja s’ha fet en dues ocasions, i després de veure l’acceptació i que tothom ha parlat meravelles dels...

Imatge
25/10/2015
26/10/2015

Innovadora teràpia que millora el funcionament dels intestins.

Resultats: Regula la son, allibera tensió, millora el transit...

Imatge
24/05/2015
25/05/2015

Tercer Nivell de Reiki Tibetà.

Per fer aquest curs és imprescindible haber fet abans el primer i el segón nivell.
Si...