Cursos

A l'Associació d'esteticistes tarraconense, sempre procurem estar atents a les últimes novetats referent als cursos, i a la vegada elegir aquells que en aquests moments poden ser els mes necessaris.

Sempre ens guiem en els cursos mes sol·licitats pels nostres associats, tant esteticistes, com massatgistes i altres branques de l'estètica. També intentem fer algun curs de perruqueria, per a  afavorir a les associades que tenen estètica i perruqueria.

Imatge

La teràpia de les flors de les flors de Bach va ser desenvolupada fa més de cinquanta anys pel metge i investigador anglès Edward Bach...

Imatge

El passat mes d'abril l'Associació d'esteticistes tarraconense va tenir el plaer de rebre a en Juan Salmerón que va oferir un curs...

Imatge

A determinar