Notícies

Imatge
30/07/2019

Bones vacances!

Imatge
16/02/2019

Saló professional d'Estètica, Ungles, Maquillatge i Perruqueria.
Un any més estem invitades al Congrés.
Per sol 45 € dormir i esmorzar + bus

Imatge
19/05/2018

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

Imatge
26/04/2018

Aquí teniu l'ultim conveni del ram de l'estètica de la Generalitat de Catalunya, que va ser revisat al 2017

Imatge
24/02/2018

L'associació d'esteticistes tarraconense al congrès d'esteticistes de València