Assemblea general

27/01/2020
Imatge

De 10:00 h a 13:30 hores

Temes a tractar:
-Estat de comptes
-Situació actual de l'Associació
-Pròximes Eleccions per Canvi de Junta
-Precs i Preguntes
Queda obert el temps de presentació de candidatures per formar part de la Junta.