Curs de Dietètica i Nutrició

Imatge
Dates: 
18/01/2015
Dates: 
19/01/2015
Horari: 
de 10:00h a 13,30h i de 15:30h a 18:30h
Professor: 
Teresa Rodríguez

Avui en dia, la inquietud per tot el que fa referència a la dietètica i nutrició humana és ja molt elevada i ve justificada per un seguit de factors, entre els quals en destaquem dos: una major exigència de qualitat de vida a la societat occidental contemporània que es tradueix en la recerca d'una millor alimentació, més sana i equilibrada.

Menjar és al nostre temps un esdeveniment cultural, en el sentit antropològic del terme, de primera magnitud. A l'actualitat, la visió del que és i representa una determinada societat va vinculada a la qualitat alimentària dels seus individus. L'increment, extensió i millora de les prestacions socials i sanitàries que han incorporat en els serveis al ciutadà i/o pacient una correcta gestió de l'alimentació com a factor preventiu o pal·liatiu de la salut col.lectiva i personal.

Font: Universitat Autònoma de Barcelona